Stand van Zaken met betrekking tot de Wierde.

 

Stand van Zaken met betrekking tot de Wierde.

 

Allereerst willen wij aangeven dat wij het zeer prijzenswaardig vinden dat zoveel mensen; bestuurders, inwoners, bewoners, personeel en vrijwilligers De Wierde willen behouden. En

termen als “er is ons zoveel aangelegen om De Wierde te behouden voor de gemeenschap van Grijpskerk”, grijpen je bij het hart.

 

Op woensdagmorgen 24 februari 2016 kwam er figuurlijk een bom tot ontploffing in de gemeenschap van Grijpskerk e.o. Zoals het er nu voor staat moet De Wierde in Grijpskerk de deuren sluiten per 1 januari 2019. De Wierde is een voorziening die letterlijk en figuurlijk bij inwoners, bewoners, vrijwilligers, personeel oftewel in de gehele gemeenschap centraal staat en gewoon bij het dorp Grijpskerk hoort. Het voortbestaan is van vitaal belang voor de leefbaarheid van Grijpskerk, maar ook voor de naastgelegen Groningse- en Friese dorpen. De meeste bewoners kiezen bewust voor de Wierde! Wat de VVD betreft kan en mag deze locatie niet zomaar dicht. Laten we daar gelijk helder over zijn. Immers; De Wierde is goed georganiseerd, heeft geen leegstand, is compact en is bovenal goed te exploiteren. En als conclusie mag je dan stellen: De Wierde is nimmer een medeveroorzaker geweest van de tekorten van de Zonnehuis Groep Noord.

 

En wij, de politiek, wat is onze rol? Dat is een vraag die je je gaat stellen, nadat je diverse telefoontjes van verontruste bewoners, personeel en inwoners krijgt. Je wilt immers gelijk actie ondernemen. Je bent inwoner, raadslid, maar bovenal mens. Daarom hebben wij gelijk de telefoon gepakt en contact gezocht. Wij hebben met burgemeester Bert Swart gesproken, wij hebben met Vincent Maas, de a.i. bestuurder Zonnehuis Groep Noord gesproken, maar ook gelijk contact gezocht met de vastgoed-eigenaar Vestia. Tijdens het gesprek met Vestia werd duidelijk dat  men in Rotterdam niet op de hoogte was gesteld van het definitieve besluit. Burgemeester Bert Swart heeft wel gelijk gemeld dat het College van B&W voornemens was om mankracht in te zetten voor een gecoördineerde actie om met alle belanghebbenden er voor te willen zorgen dat de Wierde open kan blijven! Als inwoner en raadslid denk je dan gelijk op zo’n moment: Dat is prijzenswaardig!

 

Wij hebben daarna alle mensen teruggebeld met de juiste informatie en aangegeven dat wij als fractie hier het liefst geen partijpolitiek van willen maken. Dat heeft nog steeds onze voorkeur. Immers zodra de politiek, of andere organisaties zich gaan mengen in dergelijke discussies ontstaat meestal haantjesgedrag, omdat er allerlei belangen gaan spelen. De inzet van de politiek mag wat ons betreft niet over de rug van onze inwoners, de bewoners en personeel gaan. De VVD wil geen tijd verliezen. Haantjesgedrag en belangen gaan in deze situaties meestal ten koste van het doel en in dit geval voortbestaan. Hoe langer het duurt, hoe slechter het is voor De Wierde. Wij willen geen oeverloze lange discussies en vergaderingen in de politiek gaan voeren. De financiële problemen waar de Zonnehuis groep Noord mee kampt, zijn niet alleen door het rijksbeleid en veranderingen, maar de werkelijke reden ligt bij de Zonnehuis groep Noord zelf. Er was geen vooruitziende blik. Het zijn puur bedrijfseconomische redenen. Ook zijn wij geschrokken van de hoge managementkosten. De totale kosten van de Zonnehuis Groep Noord zijn te hoog. Het bestaansrecht van Zonnehuis Groep Noord is in het geding. En dat is de werkelijke reden waarom er moet worden gesaneerd.

 

Alles moest bij de Zonnehuis groep Noord in de vergrotende en overtreffende trap, oftewel groot-groter-grootst. Wellicht falend inzicht en beleid. Geen vooruitziende blik. Met gezond boerenverstand zal je het hoogmoedswaanzin noemen. Zonnehuis Groep Noord is aan het kapseizen. Lasten worden van boord gegooid om verlichting te krijgen. Het baart ons wel zorgen, want wellicht blijft Zonnehuis groep Noord in deze toestand nu weer drijven, omdat zich ergens misschien nog een grote luchtbel bevindt ...De tijd zal het leren of Zonnehuis groep Noord de juiste beslissing heeft genomen. Feit is dat de Zonnehuisgroep Noord hoopt en denkt haar financiële problemen te boven te kunnen komen en daardoor moet  locatie De Wierde in Grijpskerk nu bloeden.

 

Inmiddels staan de kranten vol met grote koppen hoezeer de sluiting wordt betreurt en hoe diep we zijn geraakt en dat we een brok in onze keel hebben. Maar wat de Wierde nu nodig heeft is geen woorden, maar daden! De inwoners van Grijpskerk e.o. moet nu zelf vooruit kijken, bovenal eensgezind zijn en proberen De Wierde te redden. Het komt nu écht op de inwoners aan.   

Daarom hebben wij, op persoonlijke titel de afgelopen weken actief met een aantal inwoners rond te tafel gezeten. Contact onderhouden met Vestia, contact gehouden met zorgaanbieders en gebrainstormd over ondernemers &  investeerders en zorgaanbieders, zodat deze via de projectgroep kunnen worden benaderd.

 

Het College van B&W stelt op eigen initiatief een procesbegeleider, oftewel een externe adviseur aan. Daardoor schetst het enkele inwoners van Grijpskerk wel hun verbazing dat het bestuur van de gemeente Zuidhorn zo snel in beeld was en bekruipt hen wel enige angst c.q.  onderbuikgevoel of er nu geen andere belangen spelen? Immers, er staat in het College-akkoord dat de gemeente Zuidhorn niet langer de partij is die het bedenkt en regelt, maar een partner die meedenkt waar nodig. En toch wordt nu zo uit het niets een ambtenaar aangetrokken op initiatief van de gemeente Zuidhorn, die de regie neemt. Volgens enkele inwoners super, maar ook “raar”.

 

Daarom willen wij vanavond wel graag helder krijgen van het College van B&W wat de rol en de bevoegdheid van de gemeente is? Wij willen integriteit. Waar wordt deze E 20.000,-- voor ingezet. De VVD wil geen valse verwachtingen. Zoals u ook al in het raadsvoorstel aangeeft, heeft de gemeente helemaal geen zeggenschap over de zorg die op dit moment wordt ingezet in De Wierde. En de gemeente heeft geen rol bij de toekenning van zorg- en woonruimte of bij de financiering. Daarbij is de VVD wel van mening dat het zeer prijzenswaardig is te noemen om de grote verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid van Grijpskerk te voelen.

 

U geeft in uw raadsvoorstel wel al aan dat de sluiting Van de Wierde andere beleidsterreinen raakt en dan ook richting de ontwikkeling van het MFC. De VVD wil hier vanavond namens diverse inwoners het volgende over kwijt. Afgelopen weekend heeft de VVD opnieuw mensen te woord moeten staan, naar aanleiding van voorliggend voorstel. Diverse inwoners alsook de VVD vinden dat de ontwikkeling van het MFC los moet staan van de misère  van de Wierde. Hierdoor zie je al dat door het voorliggend voorstel “politiek gekissebis” kan ontstaan. De VVD wil vanavond het

College van B&W waarschuwen voor de zinsnede “De nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot De Wierde kunnen gevolgen hebben voor de haalbaarheidsstudie MFC Grijpskerk”. Bedenk: Mocht het zo zijn dat De Wierde voorlopig door kan gaan met de huidige eigenaar, maar met een nieuwe zorgaanbieder, dan blijft alles in principe zoals het is. Maar als Vestia met een aantal jaren het gebouw verkoopt en er een investeerder in komt en er bijvoorbeeld (particuliere) zorgappartementen in worden gemaakt, dan staat Grijpskerk opnieuw met lege handen!!

 

Geen MFC, geen bibliotheek, geen (openbare) school, geen nieuwe zichtbepalende entree in het dorp. Al met al niets. Daarom willen wij vanavond met klem benadrukken dat u het MFC in eerste instantie los moet zien van de toekomstige ontwikkeling van De Wierde. Wij vinden dat er consistent beleid moet worden gevoerd  ten aanzien van het MFC, maar ook ten aanzien van de projectontwikkelaar en geen ad hoc beleid. Daar krijgen we  met  z’n allen later spijt van!  En een hele belangrijke consequentie voor het dorp Grijpskerk is, is dat er dan geen nieuwbouw van woningen meer in Grijpskerk zal zijn!!  Als voor 2018 de schep niet in de grond zit voor het MFC en woningen, dan is het voorbij!

 

De VVD heeft vernomen dat de eerstvolgende vergadering met de projectgroep op donderdag

15 april a.s. gaat plaatsvinden. Wij zouden graag de stand van zaken enkele dagen voor de raadsvergadering in onze dropbox ontvangen.

 

De VVD neemt haar verantwoordelijkheid en ondersteunt inwoners, bewoners, personeel en vrijwilligers daar waar we kunnen! Wij wensen alle betrokkenen heel veel succes de komende tijd en wij zullen ons blijven inspannen om De Wierde te behouden voor Grijpskerk! Wij zullen alles nauwlettend blijven volgen!

 

Tenslotte: De VVD wil de bewoners en personeel vragen om geduld, maar ook willen wij alle medewerkers uit De Wierde prijzen, want tijdens een gesprek met enkele medewerkers gaven zij aan; Al geeft de aankomende tijd voor ons als personeel veel onzekerheid, wij blijven ons voor 100% inzetten. We laten onze bewoners niet in de steek. Daar doen we het voor! Een compliment waard, want met zoveel onzekerheid moet je toch de energie maar vinden om ’s morgens uit je bed te stappen!

 

Namens de VVD fractie,

 

René Westerhoff – Dijkinga & Geertje Dijkstra - Jacobi