Lokaal Netwerk VVD Westerkwartier een feit

Lokaal Netwerk VVD Westerkwartier een feit

De leden van de vier VVD-afdelingen van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn, gezamenlijk de vier Westerkwartiergemeenten, hebben donderdag 19 mei jl. één nieuw lokaal netwerk, VVD Westerkwartier opgericht. Daarmee loopt de VVD al vast vooruit op de aankomende gemeentelijke herindeling van de vier Westerkwartiergemeenten op 1 januari 2019.


Door de samenvoeging van de vier afdelingen is er een nieuw netwerkstructuur ontstaan die onderdak zal bieden aan alle liberaal voelende en denkende mensen in het Westerkwartier, ook wanneer ze geen lid zijn van een politieke partij zijn. Daarmee biedt het de inwoners van Westerkwartier de mogelijkheid om mee te discussiëren, te netwerken en mee te denken wat het beste is voor het Westerkwartier.

Tijdens de oprichtings-ALV is oud Statenlid Kuneke Schraagen door de leden verkozen als de nieuwe voorzitter van het lokaal netwerk Westerkwartier. Samen met een nieuw enthousiast team van 7 bestuursleden gaat Kuneke de komende periode aan de slag om van het netwerk een nog meer opener en toegankelijke partij te maken, dan het al was. Een netwerkpartij met liberale idealen: geen organisatie via het kader, maar via netwerken en debat.


De avond werd feestelijk afgesloten met twee boeiende gastprekers; Nico Bakker, statenlid voor de VVD in de Provinciale Staten, praatte de leden bij over de herindelingsperikelen in de provincie en de positie van Middag-Humsterland daarin. De leden zijn daarbij unaniem de mening toegedaan dat het gebied in zijn geheel weer bij het Westerkwartier dient te worden samengevoegd. Als tweede spreker praatte Arno Rutte, tweede-kamerlid voor de VVD, de leden bij over de actuele ontwikkelingen in de tweede kamer. Onderwerpen als de ontwikkelingen in Turkije, Gemeenten die geld overhouden op het zorgbudget en de continue veranderingen in het onderwijs, passerende daarbij de revue.